VS

Home > Asian Cities > Comparison

Compare Shenyang VS Chongqing
 
 
Add another Item to this comparison  Add Item

Overview:

Detailed comparison of Shenyang and Chongqing asian cities. Side by side look at similarities and differences for things like geography, demographics, climate, economy, tourism and more.
There are 30 differences and 8 similarities between Shenyang, Chongqing
 
Geography
Country   China vs   China  
 
[X]
Add Comment about “Country”

Location   Northeast China vs   Southwest China  
 
[X]
Add Comment about “Location”

Coordinates   41 44 N 123 53 E vs   29 33 30 N 106 34 00 E  
 
[X]
Add Comment about “Coordinates”

Time Zone   China Standard Time (utc+8) vs   China Standard Time (utc+8)  
 
[X]
Add Comment about “Time Zone”

Asia Region   East Asia vs   East Asia  
 
[X]
Add Comment about “Asia Region”

Elevation (m)   
55
vs   237
 
 
[X]
Add Comment about “Elevation (m)”

Elevation (ft)   
180
vs   778
 
 
[X]
Add Comment about “Elevation (ft)”

States/Province/Regions   Liaoning vs   Chongqing  
 
[X]
Add Comment about “States/Province/Regions”

Metropolitan Area (km2)   
12,942 (km2)
vs   82,401 (km2)
 
 
[X]
Add Comment about “Metropolitan Area (km2)”

Metropolitan Area (sq mi)   
4,997
vs   31,815
 
 
[X]
Add Comment about “Metropolitan Area (sq mi)”

City Area (km2)   
12,942 (km2)
vs   82,401 (km2)
 
 
[X]
Add Comment about “City Area (km2)”

City Area (sq mi)   
4,997
vs   31,815
 
 
[X]
Add Comment about “City Area (sq mi)”

Add Comment about “Geography

cancel
Demographics & Population
Demonym for People   Shenyangnese vs   Chongqingers  
 
[X]
Add Comment about “Demonym for People”

Religion   Buddhism, Christianity, Jews, Islam, Protestants, Taoism vs   Buddhism, Taoism, Islam, Hinduism, Sikhism, Christianity  
 
[X]
Add Comment about “Religion”

Main Religion   Buddhism vs   Buddhism  
 
[X]
Add Comment about “Main Religion”

Languages/Dialects   Putonghua vs   Southwestern Mandarin  
 
[X]
Add Comment about “Languages/Dialects”

Human Development Index (2011 HDI)   High vs   Medium  
 
[X]
Add Comment about “Human Development Index (2011 HDI)”

Metropolitan Population   
8,106,171
vs   28,846,170
 
 
[X]
Add Comment about “Metropolitan Population”

Metropolitan Density /km2   
626
vs   350
 
 
[X]
Add Comment about “Metropolitan Density /km2”

Metropolitan Density /sq mi   
1622
vs   907
 
 
[X]
Add Comment about “Metropolitan Density /sq mi”

City Population   
8,106,171
vs   28,846,170
 
 
[X]
Add Comment about “City Population ”

City Density /km2   
626
vs   350
 
 
[X]
Add Comment about “City Density /km2”

City Density /sq mi   
1622
vs   907
 
 
[X]
Add Comment about “City Density /sq mi”

Add Comment about “Demographics & Population

cancel
Climate
Type   Humid Continental Climate vs   Monsoon-influenced Humid Subtropical Climate  
 
[X]
Add Comment about “Type”

Annual Climate Temperature Average High °C (°F)   14.0 (57.2) vs   22.0 (71.6)  
 
[X]
Add Comment about “Annual Climate Temperature Average High °C (°F)”

Annual Climate Temperature Average Low °C (°F)   3.5 (38.3) vs   15.6 (60.1)  
 
[X]
Add Comment about “Annual Climate Temperature Average Low °C (°F)”

Add Comment about “Climate

cancel
Government and Administration
Metropolitan Administrative Areas   Shenhe, Heping, Dadong, Huanggu, Tiexi, Sujiatun, Dongling, Shenbei New District, Yuhong, Xinmin, Liaozhong County, Kangping County, Faku County vs   Yuzhong, Dadukou, Jiangbei, Shapingba, Jiulongpo, Nan'an, Banan, Beibei, Yubei, Bishan, Changshou, Dazu, Hechuan, Jiangjin Qijiang, Yongchua, Rongchang, Tongliang, Tongnan, Fuling Nanchuan, Dianjiang, Fengdu, Wulong, Wanzhou, Chengkou, Fengjie, Kai, Liangping, Wushan, Wuxi, Yunyang, Zhong, Qianjiang, Pengshui, Shizhu, Xiushan, Youyang  
 
[X]
Add Comment about “Metropolitan Administrative Areas”

City Administrative Areas   Shenhe, Heping, Dadong, Huanggu, Tiexi, Sujiatun, Dongling, Shenbei New District, Yuhong, Xinmin, Liaozhong County, Kangping County, Faku County vs   Yuzhong, Dadukou, Jiangbei, Shapingba, Jiulongpo, Nan'an, Banan, Beibei, Yubei, Bishan, Changshou, Dazu, Hechuan, Jiangjin Qijiang, Yongchua, Rongchang, Tongliang, Tongnan, Fuling Nanchuan, Dianjiang, Fengdu, Wulong, Wanzhou, Chengkou, Fengjie, Kai, Liangping, Wushan, Wuxi, Yunyang, Zhong, Qianjiang, Pengshui, Shizhu, Xiushan, Youyang  
 
[X]
Add Comment about “City Administrative Areas”

Add Comment about “Government and Administration

cancel
Economy
Currency   Chinese Yuan Renminbi vs   Chinese Yuan Renminbi  
 
[X]
Add Comment about “Currency”

Code   Cny vs   Cny  
 
[X]
Add Comment about “Code”

Major Industries   Aerospace, Machine Tools, Heavy Equipment, Electronics, Automobile vs   Motor Vehicle, Processed Food, Automobile, Chemicals, Textiles, Machinery, Electronics  
 
[X]
Add Comment about “Major Industries”

Add Comment about “Economy

cancel
Communication
Country Code   
+86
vs   +86
 
 
[X]
Add Comment about “Country Code”

Area Code   24 vs   23  
 
[X]
Add Comment about “Area Code”

Postal Code   110xxx vs   400xxx  
 
[X]
Add Comment about “Postal Code”

Add Comment about “Communication

cancel
Tourism
Attractions   Mukden Palace, Dongling, Beiling Park And Zhaoling, World Horticulture Exposition Garden, Liaoning Provincial Museum, Shenyang Botanical Garden, Shenyang Meteorite Mountain Park vs   People's Liberation Monument, Chongqing Museum, General Joseph W. Stilwell Museum, Great Hall Of The People (chongqing), Renmin Hotel, Luohan Si, Wuxi County, Dazu Rock Carvings, Three Natural Bridges, Furong Cave, Ciqikou, Fishing Town, Xueyu Cave  
 
[X]
Add Comment about “Attractions”

Best Time To Visit   April To October vs   April, September, October  
 
[X]
Add Comment about “Best Time To Visit”

Add Comment about “Tourism

cancel
Transportation
Public Transportation   Subway, Train, Bus, Taxi vs   Train, Bus, Subway, Taxi  
 
[X]
Add Comment about “Public Transportation”

Airport   Shenyang Taoxian International Airport, Dongta Airport, Beiling Airport vs   Chongqing Jiangbei International Airport  
 
[X]
Add Comment about “ Airport”

Add Comment about “Transportation

cancel

Compare Shenyang vs Chongqing Asian Cities


Scroll To Top

saved